Ledningsgruppen för flaggfotboll tillsatt

SWE3:s ledningsgrupp för flaggfotboll är tillsatt och arbetet framåt är påbörjat. Inom kort kommer ledningsgruppen att kontakta föreningarna.

Ordförande för flaggfotbollens ledningsgruppen är Mattias Hejdesten, som har en lång bakgrund inom både amerikansk fotboll och flaggfotboll. Utöver Mattias består ledningsgruppen av sex ledamöter där alla har erfarenhet från flaggfotboll sedan tidigare:

  • Christoffer Lindström med ansvar för Barn och Ungdom
  • Sundiata Owens med ansvar för Elit
  • Dennis Åkesson med ansvar för Föreningskontakt
  • Josefina Kydönholma med ansvar för Kommunikation
  • Max Lindvall med ansvar för Serieutveckling
  • Anton Lagerström med ansvar för Styrdokument

Två ledamöter är fortfarande vakanta, ”Ekonomi” samt ”Utbildning, Inkludering & Jämställdhet”.

Frågefomulär skickas ut

Inom kort kontaktar ledningsgruppens Föreningskontakt flaggfotbollsföreningarna runtom i Sverige med ett frågeformulär om önskemål, behov och vision. Detta för att arbetet med och för föreningarna framåt snabbt ska bli så bra som möjligt.

Kontaktinformation till ledningsgruppen finner du under Kontakt.