Ledningsgrupp Flaggfotboll

Kontaktinformation

Gemensam e-postadress: flaggfotboll@swe3.org
E-postadress ledamöter: ledningsgrupp-flaggfotboll@swe3.org

Ordförande Mattias Hejdesten mattias.hejdesten@swe3.org
Ledamot med ansvar Barn och Ungdom Simon Olsson simon.olsson@swe3.org
Ledamot med ansvar Ekonomi Gun Gustavsson gun.gustavsson@swe3.org
Ledamot med ansvar Elit Sundiata Owens sundiata.owens@swe3.org
Ledamot med ansvar Föreningskontakt Christoffer Lindström christoffer.lindstrom@swe3.org
Ledamot med ansvar Kommunikation Josefina Kydönholma josefina.kydonholma@swe3.org
Ledamot med ansvar Strategiska dokument Simon Olsson simon.olsson@swe3.org

Ledamot med ansvar Serieutveckling vakant
Ledamot med ansvar Utbildning vakant

Rollbeskrivning

Ledamot med ansvar Barn och Ungdom
Att bidra till den strategiska utvecklingen av SWE3 Flaggfotbolls barn och ungdomsverksamhet genom att skapa verktyg, utbilda samt bedriva skolsamverkan. Detta för att göra flaggfotbollen lättillgänglig för barn och unga med fokus på glädje och utveckling.

Ledamot med ansvar Ekonomi
Att bidra med ett ekonomiskt helhetsperspektiv genom ekonomisk planhantering samt agera stöd i övriga rollers projekt ur ett ekonomiskt perspektiv.

Ledamot med ansvar Elit
Att genom utbildning och ett vetenskapligt förhållningssätt identifiera och utveckla spelare och coacher på elitnivå samt att genom ett strukturerat arbetssätt skapa förutsättningar för att elitverksamhet ska kunna bedrivas och konkurrera med annan internationell verksamhet inom flaggfotboll.

Ledamot med ansvar Föreningskontakt
Att stötta och vägleda föreningar i deras utveckling samt stötta nya föreningar vid uppstart. Vara föreningarnas och distriktens röst mot förbundet.

Ledamot med ansvar Kommunikation
Att verka för ett synligt SWE3 Flaggfotboll i SWE3s digitala kanaler och bidra med strategi och rutiner kring SWE3 Flaggfotbolls kommunikation. Stötta föreningar i deras kommunikation.

Ledamot med ansvar Serieutveckling 
Att utveckla den svenska flaggfotbollsens seriesystem och verka för en långsiktig stark svensk flaggfotboll.

Ledamot med ansvar Strategiska dokument 
Att skapa, utveckla och säkerställa strukturer, arbetssätt och dokumentation med fokus på sportens strategiska utveckling.

Ledamot med ansvar Utbildning 
Att med ett helhetsperspektiv bevaka, utveckla och identifiera behov och koordinera den strategiska utvecklingen i flaggfotbollens utbildningsfrågor.

Verksamhetsplan 2022-2024

Ledningsgruppen för flaggfotboll har snabbt insett att arbetet med att utveckla och etablera flaggfotbollen innehar stora möjligheter, men samtidigt ser vi också stora utmaningar. Genom denna verksamhetsplan och de första åren med egen operativ styrning skapas möjligheten att forma vår idrott till det våra medlemmar vill att den ska vara.

Det stora fokuset i denna verksamhetsplan ligger i att göra det enklare för våra föreningar att bedriva sin verksamhet men också att öka stabiliteten i förbundets verksamhet. Det finns många saker som kommer att behöva genomföras på kort tid men som även kommer behöva vara långsiktigt hållbart. Strategi, Process och Transparens är tre ord som genomsyras i verksamhetsplanen för att vår sak på kort sikt ska bli bra och på lång sikt, bättre och bäst.

Skicka in din berättelse!

Skicka in en matchrapport eller berätta om en eldsjäl i din förening. Ditt bidrag publiceras här på swe3.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om allt det senaste inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey i Sverige.