Information kring serieavgifter

Information kring serieavgifter för 2023 gällande amerikansk fotboll och flaggfotboll kommer efter den 17 november.

Enligt tävlingsbestämmelserna ska beslut om serieavgifter för kommande säsong tas den 15 oktober (amerikansk fotboll) respektive 31 oktober (flaggfotboll). SWE3:s styrelse har dock skjutit upp beslutet om serieavgifter till den 17 november. Anledningen är en pågående dialog med ledningsgrupperna gällande avgifterna.