Information kring övergångsavgifter

SWE3:s förbundsstyrelse har vid sitt senaste styrelsemöte beslutat att övergångsavgiften för att byta förening inom SWE3 är 300 kronor. Detta gäller samtliga tre idrotter – amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey.

Beslutet gäller övergångar från och med den 1 november 2022. Mer information om betalning och hur övergångar går till finns här.