Flaggfotbollsföreningar kan bidra till ökad skolverksamhet

Som förening i SWE3 aktiv inom flaggfotboll finns det möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att besöka skolor, introducera flaggfotbollen och öka skolsamverkan. Det har blivit allt vanligare att skolor hör av sig och ber om hjälp för att introducera flaggfotboll under idrottslektioner.

Att visa upp och introducera flaggfotboll i skolan är ett utmärkt sätt att locka unga till att spela flaggfotboll. Allt fler föreningar startar också upp satsningar kring ungdomar och ungdomslag finns idag i föreningar som Falkenberg Phoenix, Beckomberga Maniacs och Nässjö Saints.

Söka ekonomiskt stöd som flaggfotbollsförening

Som en del av Skolvisning 2022 kan medlemsföreningar i SWE3 söka ekonomiskt stöd till idéer och projekt som leder till att fler börjar att idrotta och att fler stannar inom idrotten länge. Ett utmärkt exempel på detta är att genomföra skolvisningar av flaggfotboll. Läs mer om Skolvisning 2022 eller kontakta SWE3s verksamhetsutvecklare, Monika Stylin på monika.stylin@swe3.se

Ökat intresse för flaggfotboll bland skolor

SWE3 har märkt av ett ökat intresse från skolor kring flaggfotbollen. Som en del i SWE3:s skolsatsning har vi tillsammans med Contact Sports tagit fram materialpaket för flaggfotboll som passar utmärkt att använda i skolan. Bulltoftaskolan i Malmö, Henriksdalsskolan i Höllviken och skolor i Upplands Väsby kommun är några av de som har beställt SWE3:s materialpaket för flaggfotboll.

Om du eller din förening har frågor kring ungdomssatsningar eller vill bolla idéer, kontakta Christoffer Lindström, barn och ungdomsansvarig inom SWE3:s ledningsgrupp för flaggfotboll på christoffer.lindstrom@swe3.org.