Dags att skicka in ändringsförslag till TB

Den 20 september är sista dagen att lämna in ett ändringsförslag inför flaggfotbollens Tävlingsbestämmelser (TB) 2023. De inkomna ändringsförslagen kommer sedan att röstas om på representantskapsmötet som hålls i november/december.

Önskar du skicka in ett ändringsförslag så skickar du in detta genom att fylla i frågeformuläret för detta som du hittar nedan.

Jag vill lämna in ett ändringsförslag.

Osäker kring formulering av ett förslag?

Är du osäker kring detaljer i ditt förslag eller vill väcka en diskussion som sedan kan mynna ut i ett eller flera förslag så kan du lyfta detta genom formuläret nedan. Är du osäker kring formulering eller andra viktiga detaljer så kan du även lyfta det i diskussionsförslagsformuläret. Notera att ett förslag inte är inlämnat för att det är inskickat genom diskussionsförslagsformuläret utan att det är till som stöd för dig som vill forma ett ändringsförslag.

Jag vill ha hjälp eller väcka en diskussion.

Frågor kring ändringsförslag av TB

Har du frågor eller funderingar kring detta kan du läsa mer under menyvalet ”Representantskapsmötet” under Information & verktyg eller så kan du höra av dig till Anton Lagerström i Ledningsgrupp Flaggfotboll på anton.lagerstrom@swe3.org.