Skicka in ändringsförslag till flaggfotbollens tävlingsbestämmelser

Den 11 december är sista dagen att lämna in ett ändringsförslag inför flaggfotbollens tävlingsbestämmelser för 2024. De inkomna ändringsförslagen kommer det att röstas om på representantskapsmötet i januari.

Önskar du vill skicka in ett ändringsförslag görs det via detta formulär

Flaggfobollens aktuella tävlingsbestämmelser finns här (PDF)

Förmöte 1 kommer att hållas den 15 januari 2024, förmöte nummer 2 den 18 januari och representantskapsmötet den 22 januari.