Beslut om allmän dispens

På inrådan från TU Flaggfotboll (TUFF) har Ledningsgrupp Flaggfotboll (LGFF) fattat beslut att ge en allmän dispens för år 2022 att söka farmaravtal fram tills 2022-05-31. Detta innebär att för de föreningar som velat och fortfarande vill skriva farmaravtal nu får möjligheten fram till 31 maj.

LGFF har även som följd fattat beslutet att ge en allmän dispens för år 2022 att de låsta spelarna vid ett farmaravtal skall rapporteras innan nästa sammandrag som laget i högsta serien deltar i.

Farmaravtal och låsta spelare skickas till TU på tu-flaggfotboll@swe3.org.