Peter Nilsson

Förbundskommunikatör SWE3

Athlete Era Champion Program

Champion Program är ett utbildningsprogram där SWE3 och Athlete Era ger en mindre grupp personer chansen att få lära sig ALLT om Athlete Era.

Workshop – Ändringsförslag till TB

Måndagen den 11 december är sista dagen för att skicka in ändringsförslag till flaggfotbollens tävlingsbestämmelser. Ledningsgruppen för flaggfotboll har ett öppet formulär där ni har kunnat skicka in större koncept och andra diskussionsförslag, som du hittar här.

Dags att skicka in ändringsförslag till TB

Den 11 december är sista dagen att lämna in ett ändringsförslag inför flaggfotbollens Tävlingsbestämmelser (TB) 2024. De inkomna ändringsförslagen kommer sedan att röstas om på representantskapsmötet som hålls i januari.