Ändringsförslag till flaggfotbollens tävlingsbestämmelser 2022

Här presenteras årets ändringsförslag till tävlingsbestämmelserna för flaggfotbollen.

Förslagen presenteras i ordning utefter punkten det berör. Nya punkter kommer ligga sist i ordningen. I första sektionen finns Ledningsgrupp Flaggfotbolls propositioner och därefter de förslag som är inskickade av förbundets medlemmar.

Frågor gällande de propositioner som presenteras kan vändas till Anton Lagerström: anton.lagerstrom@swe3.org eller 0723-02 73 37. Vid frågor gällande övriga förslag, vänligen kontakta den som skickat in förslaget.

Beslut kring ändringsförslagen tas på representantskapsmötet den 14 december kl. 19. Varje förening som har deltagit i seriespel under 2022 har varsin röst och ledamöterna i Ledningsgrupp Flaggfotboll har varsin.